Iroda:
1015 Budapest, Donáti u. 7/a
Postacím: 1251 Budapest, Pf. 70.
Telefon / Fax: 36/1/201-1011
magyar.ormeny@t-online.hu
Beszámoló az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 2019. évi munkájáról
Legfontosabb feladat volt az örmény, magyarörmény közösség összefogása, kulturális és hitéleti identitása megerősítése és megmutatása, érdekeinek képviselete itthon és külföldön, információs centrum működtetése, különösen az őszi nemzetiségi választásokra való tekintettel. Fontosnak tartottuk, hogy a következő 5 éves ciklus ne háborúskodásról szóljon, hanem a békés egymás mellett élés megteremtését segítsük elő a hazai örmény gyökerűek körében. Ennek érdekében indítottuk el májusban a Közös Örmény Célok Nyilatkozatát, amelynek köszönhetően nyugodt jövő elé nézhetünk a nagykoalíció által. (Az előzmények a XXIII. évfolyam 244. nov.-dec. számban olvashatók.)

Az Egyesület 3 pályázatot nyújtott be az EMMI-hez: Az EÖGYKE működési költségeire 4.150 e Ft-ot kaptunk a Füzetek megjelentetésével együtt, az Aradi Vértanúk megemlékezésre 350 eFt-ot és a Fővárosi Örmény Klub sorozatra 500 eFt-ot. Megjelentettük az Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek (XXIII. évf.) közéleti, információs, kulturális kéthavi lapot 1150 példányban, postán eljuttatva itthon és Erdélyben, valamint a honlapon megjelentetve, továbbá a 2019-es Füzetek évkönyvet.
Továbbra is üzemeltettük az egyesület honlapját (www.magyarormeny.hu), ahol a hazai magyarörmény programokat – a kerületi önkormányzatokét is – meghirdettük.
Tovább bővítettük az ingyenes www.magyarormenytudastar.hu online felület tartalmát a magyarörmény-örmény kultúra megmaradásáért: örmény tárgyú könyvek, tanulmányok, hírességek, kiállítások lettek digitalizálva és feltöltve.
Megrendeztük kéthavonta a Fővárosi Örmény Klubot (23 évf.) akként, hogy az EÖGYKE viselte a helyiségbérlet és a szerény fogadás költségeit a pályázati támogatásból és a kerületek, főváros hozták a programjaikat felváltva.
Két nagyszabású kiállítást rendeztünk:
Az Örmény kultúra „ezeregy” szála és formája című kiállítást a Ferencvárosi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat felkérésére, előadással, örmény népzenei műsorral, valamint a Budapest Főv. II. kerületi Örmény Önkormányzat részére megrendeztük Az 1848/49-es szabadságharc magyarörmény hősei című kiállítást múzeumi dokumentumok felhasználásával, autentikus népzene kíséretével, fogadással.
Egyházi búcsúkon vettünk részt: Budapesten az Örmény katolikus templomban a Fogolykiváltó Boldogasszony-napi búcsún, amely után a Tarka nap magyarörmény családi találkozó immár negyedik alkalommal segítette az örmény katolikus hitélet fellendítését és a közösség összetartását.
Erdélyben a szamosújvári, erzsébetvárosi és csíkszépvízi búcsún vettünk részt.
Megrendeztük az Aradi Vértanúk emlékműsorát Főhajtás címmel, Dr. Kedves Gyula hadtörténész és a Kecskés Együttes irodalmi-zenei műsorával, magyarörmény fogadással. Megemlékeztünk koszorúzásokon, részt vettünk Czetz János tábornok szoboravatásán; örmény szakkönyveket adományoztunk a közgyűjteményi könyv-tárak részére; koszorúztunk március 15-én, április 24-én a Genocídium napján, október 6-án - az Aradi 13 emléknapján és október 23-án.
2019. év elején már elkezdtük az őszi választások előkészületeit és májusban elindítottuk a Közös Örmény Célok Nyilatkozata kampányunkat, amely a hazai örmény gyökerű közösség békés egymás mellett élését tűzte ki célul, felhívva az ország örmény gyökerű lakosságát ezen nyilatkozat elfogadására. A választási kampányban valamennyi képviselőjelöltünk aláírta a nyilatkozatot. Választási eredményeink következtében sikerült a hazai örmény gyökerű közösséget közös képviseletbe – az Országos Örmény Önkormányzatba tömöríteni, egyenjogú partnerekként, de megtartva függetlenségünket.
A magyarörmény kultúra, hagyományok, hitélet ápolására egy Erdélyi Örmény Kulturális és Információs Központ megalapítását kezdjük el. Reményeink szerint helyre fogjuk tudni állítani a hazai örménység jó hírnevét.
dr. Issekutz Sarolta
Erdélyi Örmény Gyökerek
Kulturális Egyesület elnöke
<< vissza
Copyright © Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület, 2007 Minden jog fenntartva!