Iroda:
1015 Budapest, Donáti u. 7/a
Postacím: 1251 Budapest, Pf. 70.
Telefon / Fax: 36/1/201-1011
magyar.ormeny@t-online.hu
Beszámoló az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 2018. évi munkájáról
Beszámoló az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
2018. évi munkájáról

Mint az elmúlt 22 év során is, az év legfontosabb feladata, a magyarörmény közösség összefogása, kulturális és hitéleti identitása megerősítése és megmutatása, érdekeinek képviselete itthon és külföldön, információs centrum működtetése volt. Több pályázatot adtunk be az EMMI-hez, NEA-hoz, a működési költségekre 900.000 Ft-ot, a Füzetekre 600.000 Ft-ot kaptunk az EMMI-től, jóval a kért összeg alatt. Varga Mihály miniszter külön keretéből az EMMI-án keresztül a Magyarörmény Tudástár projektünk beindításához kaptunk 1500.000 Ft-ot.
Az Egyesület az Alapszabályában rögzítetteknek megfelelő szolgáltatások meghirdetésével tudta megfordítani az Egyesület siralmas anyagi helyzetét, amely lehetővé tette az év elején felvett kölcsön visszafizetését. Köszönetet mondok azon tagjainknak, örmény önkormányzatainknak, akik a magyarörmény kultúra terjesztéséhez ilyen módon is hozzájárultak.
Köszönjük közösségünk tagjai részéről az adományokat, különösen a 100.000 Ft összegűeket. Köszönet mindazoknak, akik fontosnak tartották, hogy a személyi jövedelemadójuk 1%-át 259.294 Ft összegben az EÖGYKE-nek ajánlották fel.
Köszönjük örmény kerületi- és a Fővárosi Önkormányzatnak, hogy az egyes projektek megvalósításához hozzájárultak.
Megjelentettük az Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek (XXII. évf.) kéthavilapot 1150 példányban, postán eljuttatva olvasóihoz itthon és Erdélyben, valamint a honlapon megjelentetve. Megjelent a 2018 évi évkönyv is 100 példányban, melyek elküldésre kerülnek a közgyűjtemények számára. A Füzetek kiadását a II. kerületi- és a Ferencvárosi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat egy-egy lapszám teljes költsége viselésével támogatta, a Zuglói ÖÖ 200.000 Ft-tal, míg a Budavári, XII. kerületi, XV. ker. örmény önkormányzataink 50-50.000 Ft-tal járultak hozzá a füzetek kiadásához. Az erdélyi tudósító éves díját és a Füzetek erdélyi postaköltségét 300.000 Ft összegben a Fővárosi Örmény Önkormányzat viselte.
A www.magyarormeny.hu honlapot üzemeltettük, amelyen az EÖGY Füzetek 1997-től olvasható; a hazai magyarörmény kulturális és örmény katolikus hitéleti programjainkat – a kerületi örmény önkormányzatainkét is – meghirdettük.
Megnyitottuk havonta a Fővárosi Örmény Klubot (22. évf.), amelynek műsorát váltakozva a kerületeink rendezték meg, ebből három klubműsort közösen rendeztük a II. ker. ÖÖ-tal, így a karácsonyi klubműsort is az EÖGYKE a II. ker-i ÖÖ-tal és a FÖÖ-tal közösen rendezte.
Megrendeztük a Fővárosi Örmény Klub március 15-i rendezvényét Talpra magyar! 170 évvel ezelőtt történt az 1848–49 forradalom…és a júniusi Klubban pedig erdélyi örmény és örmény kisfilmeket mutattunk be igen nagy sikerrel. A karácsonyi örmény klub első részét Egyesületünk rendezte: átadta a Szongott Kristóf-díjat: Dr. Sasvári László és Heim Pál díjazottaknak.
Kiadtuk az Erdélyi Örmény Múzeum sorozat 25. könyvét: Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület és örmény önkormányzatai 20 éve – 1001 mosolygós örmény arc címmel, valamint a 26. DVD kiadványt: Gyertyánfy András: A Gyertyánffy család története a XIX. században címmel.
Megrendeztük „Az örmény kultúra „ezeregy” szála és formája” című kiállításunkat, igen nagy sikerrel, archív anyagokból a Marczibányi Téri Művelődési Központ M Galériáján. A kiállítást Dr. Benedek Katalin művészettörténész méltatta. A Group Duduk Együttes tradicionális örmény népzene hangversenye után magyarörmény fogadás zárta az estet.
Megrendeztük a Fogolykiváltó Boldogasszonynapi búcsú köré szervezett „Tarka nap” egész napos családi találkozót, kötetlen műsorral, finom falatokkal.
Megrendeztük a II. ker.-tel közösen az Aradi Vértanúk emlékünnepséget Dr. Hermann Róbert hadtörténész vetítettképes előadásával Görgei Artúr tábornokról és örmény gyökereiről, majd Lázár Balázs – Tallián Mariann színészek irodalmi-zenei összeállításával, koszorúzással, fogadással.
Rész vettünk az erdélyi örmény katolikus búcsúkon: Csíkszépvizen-, Szamosújváron Világosító Szent Gergely-, Erzsébetvároson a Nagyboldogasszony napi búcsún.
Megvalósult az elnök régi vágya: az ingyenes Magyarörmény Tudástár online felület megnyitása, amelyre már 10 magyarörmény témájú könyvet, 3 kiállítás anyagát, számtalan tanulmányt, stb. töltöttünk fel és amely tartalom az év végével bárki számára ingyenesen elérhetővé válik.
Köszönet érte azoknak, akik szabad idejüket ezen online felület mielőbbi feltöltésével segítették és segítik a jövőben is, hogy minél többfajta tudásanyag: a magyarörmény kultúra, hagyományok, hitélet, történelem, okiratok, fotók, stb. értékmentése megtörténjen, amelyek egy virtuális térben bárki számára hozzáférhetővé válnak a magyarörmény kultúra megismerése céljából.
22. alkalommal megrendeztük júliusban az erdélyi Barangolás őseink földjén –Csillagtúrák Erdély szívében: Kastélyok, falképes templomok, kulturális események és kulináris élvezetek c. programunkat, hogy meglátogathassuk elszakított szülőföldünket.
Megemlékeztünk koszorúzással: március 15.-én a II. és XI. kerületben; a Genocídium emléknapján, Czetz János tábornokról a III. kerületben, a XI. kerületben, ’56-ról a II. kerületben.
Nehéz évünk volt, óriási adóssággal kezdtük 2018-ban és adósság nélkül kezdjük 2019-ben az évet.
Bizakodunk, hogy 2019-ben az OÖÖ működése, a pályázati pénzek arányos elosztása, az örmény közpénzek felhasználása és a mandátumunk visszaállítása helyreállítja a hazai örmény egyensúlyt.
dr. Issekutz Sarolta, elnök
(Elhangzott 2018. december 20-án
a karácsonyi Fővárosi Örmény Klubban.)
<< vissza
Copyright © Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület, 2007 Minden jog fenntartva!