Iroda:
1015 Budapest, Donáti u. 7/a
Postacím: 1251 Budapest, Pf. 70.
Telefon / Fax: 36/1/201-1011
magyar.ormeny@t-online.hu
Beszámoló az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 2015 évi munkájáról


Az egyesület működéséhez a tagdíj bevételeket, adományokat, az adózó állampolgárok személyi jövedelemadó 1 %-a felajánlásait (229.624 Ft), az Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő útján a NEMZ-CISZ-15-0275 pályázatunkra működési költséghez kapott 450 eFt támogatást, valamint a Balog Zoltán miniszter úr által támogatott Velünk élő kultúrák: Örmények országos középiskolai vetélkedő megrendezésére kapott 4 millió Ft támogatás egy részét (2016-ban fejeződik be a verseny) használtuk fel. A projektek megvalósításában együttműködtünk a Fővárosi Örmény Önkormányzattal és több –EÖGYKE képviselőiből alakult - kerületi és városi örmény önkormányzattal, közösen valósítottuk meg az éves klubdélutánokat, valamint az Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek, egyéb kiadványok megjelentetését. Hálás köszönetet mondunk a magánszemély adományozóinknak, az együttműködő örmény önkormányzatoknak a támogatásokért. Ezen összefogásunk mind-mind az örmény kultúra megismertetését és terjesztését célozták. Az egyesület idén sem fizetett személyi juttatást és alkalmazottat sem foglalkoztatott.
A 2015-ös év rendkívüli volt, ugyanis két sorsfordító eseményről, kerek évfordulójáról emlékeztünk meg: 300 évvel ezelőtt halt meg Verzár Oxendiusz, első és egyetlen örmény katolikus püspökünk, aki az Erdélybe befogadott örmény őseinket örmény katolikus hitre térítette, mely által a római pápa fennhatósága alá helyezett bennünket. Köszönet és hála érte.
A másik kerek évforduló a 100 évvel ezelőtt történt örmény népirtás, az Örmény Genocídium, melynek másfélmillió örmény esett áldozatul az első világháború alatt. Az áldozatokat II. Vazgen, örmény apostoli katolikosz 2015. április 24-én szentté avatta.
Mindkettő kerek évforduló méltó megemlékezésére szervezte meg az Egyesület a Velünk élő kultúrák: Örmények országos középiskolai vetélkedőt világi- és egyházi középiskolások számára. A verseny fővédnökei: dr. Semjén Zsolt és Dr. Erdő Péter érsek, bíboros, prímás. Az elődöntő online módon november végén lezajlott, a döntőre 2016. tavaszán kerül sor Budapesten.
Méltó módon és egész évben folyamatosan megemlékeztünk az Örmény Genocídium 100. évfordulója kapcsán a népirtás másfélmillió áldozatáról: Március 20-án megnyílt Az örmény nép tragédiája az I. világháborúban c. kiállítás az Országos Széchényi Könyvtár és az Örmény Nemzeti Könyvtár együttműködésével, amelynek szervezésében, kiállítási tárgyak biztosításában, a kiállítás költségei viselésében működtünk közre.
Április 16-án a Fővárosi Örmény Klubban elnökünk előadást tartott az örmény népirtásról, majd a június 18-i klubdélutánon A nefelejcsek virágzásakor Örményországban címmel vetítettképes úti beszámoló hangzott el e témában.
Április 24-én megrendeztük az Örmény Katolikus templomban az Örmény Genocídium emlékkiállítást a jereváni Nagy Mészárlás Múzeum archív fotóanyagából, majd az emlékmisét követően ünnepélyes keretek között felavattuk az általunk is támogatott Hacskart (Kőkereszt), mely a templom falában került felállításra. A Krikor atya által celebrált örmény nyelvű katolikus misével, ministránsok és a Voszkeberán kórus közreműködésével emlékeztünk.
Május 14-én a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetemen a Csendesnap c. konferencián a zsidó, a cigány és az örmény népirtásokra emlékezve az elnök vetítettképes előadást tartott az Örmény Genocídiumról, archív felvételekkel illusztrálva.
Május 23-án a Szent István Bazilikában Dr. Erdő Péter bíboros, prímás jelenlétében XIX. Nerszész Bedrosz (Bejrútból) örmény katolikus pátriárka a másfélmillió örmény áldozat, szent emlékére nagymisét celebrált 3 kórus, nagy papi és ministráns segédlettel, amely alkalommal zsúfolásig megtelt a Szt. István Bazilika. A szervezésben nagyrészt viseltünk, részt vállaltunk a bazilikai hangosítás és a pátriárka vendéglátása költségeiből is.
Segítettünk a Napút folyóirat szerkesztőségének a Genocídium 100. évfordulója tiszteletére kiadott május-júniusi örmény tematikus szám megjelenésében, a laptartalom szervezésében.
Megrendeztük szeptemberben 14-én a II. kerületi Örmény Önkormányzat felkérésére a Magyarörmény emlékek könyvekbe zártan c. fotó és tárgy-kiállítást a Marczibányi Téri Művelődési Központban, melyen megemlékeztünk a 100 évvel ezelőtt - éppen a megnyitó napján - történtekről: a Musza Dagh–i ellenállók sikeres megmeneküléséről. Megszerveztük a megnyitó kulturális műsorát Alexa Károly irodalomtörténész és a Lusnakar örmény népzenei együttes fellépésével, gasztronómiai bemutatóval.
November 11-én a Partiumi Keresztény Egyetemen, Nagyváradon kiállítottuk Az örmény nép tragédiája az I. világháborúban c. nagyszabású tavaszi kiállítás anyagát (műtárgyak nélkül) és levetítettük az Örmény Genocídium c. dokumentumfilmet, főleg az egyetemi diákok számára.
A Fővárosi Örmény Klubban áprilisban dr. Urmánczy Nándor országgyűlési képviselőre emlékeztünk vetítettképes előadással dr. Gortvay István unoka közreműködésével és bemutattuk a nyári Barangolás programajánlatát.
Május 16-án az elnök - meghívásra - előadást tartott Maroshévízen a Dr. Urmánczy Nándor emléknapon rendezett konferencián a dualizmuskori örmény származású politikusokról, országgyűlési képviselőkről.
Kiadtuk az Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek kulturális és információs havilapunk XIX. évfolyamát kéthavonta, 60 oldalon, gazdag képanyaggal és az évkönyvet, valamennyit eljuttatva a közgyűjteményeknek is. A füzetek megjelenésének kiemelt támogatója volt a Fővárosi Örmény Önkormányzat, a II. kerületi-, a Ferencvárosi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat, valamint a Zuglói Örmény Önkormányzat. A füzetek és meghívók, beszámolók a www.magyarormeny.hu honlapunkon is olvashatók.
Részt vettünk a szamosújvári Világosító szent Gergely napi- és az erzsébetvárosi Nagyboldogasszony-napi örmény katolikus búcsún.
Részt vettünk a Fővárosi Örmény Önkormányzat által szervezett Örmény hagyományőrző tábor projektben augusztus 7-8-án.
Közreműködünk a Magyarország örmény emlékhelyei c. kutatási projektben a Fővárosi Örmény Önkormányzattal együttműködve.
Az Erdélyi Örmény Múzeum sorozat részeként megjelentettük az Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek XVIII. évfolyamát DVD-n, valamint 10 örmény tárgyú könyv digitalizált változatát az örmény kultúra minél szélesebb körben történő megismertetése céljából.
2015. november 13-án Nosztalgia Klubot rendeztünk a nyári Barangolás képei levetítésével és előadásával: Négy ország – egy nemzet címmel. A közösség tagjai átvehették a DVD-re mentett képeket, kisfilmeket.
November 21-én lezajlott a Velünk élő kultúrák: Örmények országos középiskolai vetélkedő elődöntője 19 középiskola között, online módon, benne az Örmény Genocídiumról szóló kérdésekkel. A kiértékelések megtörténtek, az elődöntőben szereplő valamennyi diák és felkészítő tanár számára könyvjutalmat és oklevelet küldtünk a részvételért. A győztes csapatok kiértesítése a döntőbejutásról a napokban megtörténik.
Az év során az elnök számtalan egyházi és világi konferencián vett részt (Márton Áron emlékkonferencia, Gulag-Gupvi A szovjet fogság Európában konferencia, Terézvárosi Konferencia 2015/2 keretében Az Örmény Genocídium 1915-2015 tudományos konferencia (fővédnöke Dávid Katalin művészettörténész), A nemzeti fejlesztési együttműködés környezeti vonatkozásai konferencia, Nemzeti Kisebbségek Keretegyezmény konferencia (Európa Tanács), stb.), sok alkalommal adott riportot (rádió és tv számára), készített cikkeket folyóiratok részére az Örmény Genocídium 100. évfordulója alkalmából és a hazai magyarörmény közösség kulturális és hitéleti identitásőrzése témakörében, határon innen és túl.
A Fővárosi Örmény Klub 20. évét zárjuk ma. 17. alkalommal adja át az egyesület a Szongott Kristóf-díjat Zsigmond Benedek armenológus részére az örmény katolikus liturgia örmény nyelven történő fennmaradása érdekében végzett elévülhetetlen érdemeiért. (Laudáció a 6. oldalon olvasható)
Bár a költséghiány miatt csak 6 alkalommal tudtuk a klubot működtetni, változatos és sikeres programokat láthattak a klub hűséges látogatói. A klubprogramok a füzetek hasábjain képes beszámolóval és a honlapunkon keresztül mindenkihez eljuthatott. Az Egyesület minden alkalommal a klubestek vezetését, műszaki berendezések és eszközök biztosítását, szállítását, üzemeltetését is elvégezte.
Segítséget nyújtottunk az Örmény Katolikus Plébánia működéséhez, az örmény katolikus hitélet javításához, egyes rendezvények lebonyolításához, illetőleg részt vettünk a búcsúnapokon, valamint koszorúzási ünnepségeken.
Számtalan örmény vonatkozású kiállításon, farsangon, előadáson, koncerten, emléktábla avatáson, megemlékezésen, örmény nemzetiségi műsoron vettünk részt az év folyamán, pl. csak az utolsó két hónapban: XII. ker. Örmény Nemzetiségi Önkormányzat gálaestjén, Kozma Simon képzőművész kiállítás megnyitóján, az Erdélyi Helikon „Nyíl helyett toll” c. jubileumi ünnepségén, a Zuglói Örmény Önkormányzat évzáró rendezvényén, az EME Grúziát és az ottani örmény emlékeket bemutató előadásán, a Budavári Örmény Önkormányzat gálaestjén, stb...
Elmondhatjuk, hogy az Egyesület idén is sikeres évet zárhat, sokfajta és sokszínű projektben vettünk részt. Kivételt képez az Országos Örmény Önkormányzat működése, amelyet ebben az évben sem sikerült törvényes mederbe terelni.
                                                                          dr. Issekutz Sarolta elnök
                            (Elhangzott 2015. december 17-én a Fővárosi Örmény Klubban)

<< vissza
Copyright © Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület, 2007 Minden jog fenntartva!