Iroda:
1015 Budapest, Donáti u. 7/a
Postacím: 1251 Budapest, Pf. 70.
Telefon / Fax: 36/1/201-1011
magyar.ormeny@t-online.hu
Szomorújelentések

Szomorújelentések

dr. Borszéki Buzeskó Antal 100 éves korában, 2010-ben meghalt.
Eredetileg gyógyszerészként végzett, majd orvos lett. Tüdőgyógyászként tevékenykedett.
Élete utolsó aktív időszakában a Kispesti Rendelőintézet orvosaként dolgozott.
<><><>
A Miniszterelnökség Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottsága,
valamint a Nemzeti Örökség Intézete mély fájdalommal tudatja, hogy
KATONA TAMÁS
történész, politikus, a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság tagja
hosszú betegség után, életének 82. évében
2013. június 28-án elhunyt.
Temetése 2013. július 23-án lesz
a Farkasréti temetőben.
A katolikus szertartás szerinti búcsúztatás 10:00-kor
veszi kezdetét a sírkert Makovecz-termében.
(1124 Budapest, Németvölgyi út 99.)

Búcsúztatja:
BOROSS PÉTER, a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság elnöke és
FODOR PÁL, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont főigazgatója
Emlékét megőrizzük.
Gyászolják: családja és mindazok, akik szerették és tisztelték
<><><>


Tüzes Bálint
Tanár, író, költő, újságíró, a nagyváradi irodalmi élet egyik meghatározó alakja 62, éves korában Nagyváradon elhalálozott.
Lelki üdvéért június 14-én 19 órától tartották a gyászmisét a nagyváradi premontrei templomban. Temetése június 17-én 14 órakor a szamosújvári családi sírboltban megtörtént.
<><><>


Szomorú szívvel vesszük tudomásul, hogy
Jakabné Gopcsa Aranka
2012. augusztus 22-én életének 85. évében hosszas betegség után eltávozott körünkből. A kelenföldi Szent Gellért templom urnatemetőjében helyezték örök nyugalomba.
<><><>


Szomorú szívvel, de a feltámadás reményében értesítjük mindazokat, akik ismerték és szerették, hogy
Takács Lajosné, csikbánfalvi Keresztes Gabriella
szeretetben gazdag, de nehéz próbákkal terhelt életének 92. évébem 2013 május 5-én, e mulandó világból csendesen átment Isten örök országába.
Temetése a Farkasréti temetőben 2013. május 28-án 12,45 órakor megtörtént a római katolikus egyház szertartása szerint.
Szerettei
<><><>

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
Zakariás Sándorné sz. Ágoston Anna
105 éves korában, 2013. április 5-én elhunyt. Április 17-én 12,45 órakor vett búcsút tőle a Kispesti temető ravatalozójában lánya Nusi, unokái, dédunokái, ükunokája, rokonai és mindazok, akik őt szerették.
<><><>

Fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva, tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy
Nits Péter
2013. április 4-én, hosszú, de türelemmel viselt betegség utén, 74 éves korában, boldog házasságának 51. évében szentségekkel megerősítve, visszaadta nemes lelkét Teremtőjének. Hamvasztás utáni temetése egy későbbi időpontban lesz Kolozsváro.
Nits Réka és Emese
<><><>

Magam és gyermekeim nevében mély fájdalommal tudatom, hogy szeretett férjem,
vitéz Zakariás Gábor
hiradástechnikai mérnök, a Magyar Királyi Honvédség hadnagya, nyugalmazott mérnök alezredes életének 91., boldog házasságának 60. évében, rövid szenvedés után visszadta lelkét Teremtőjének.
A Farkasréti temetőben 2013. január 24-én 14,15 órakor római katolikus szerint, katonai tiszteletadás mellett helyezzük örök nyugalomra.
Soha el nem múló szeretettel gyászoljuk:
felesége Dolly, gyermekei András és Judit, testvére Kató, menye Judit, veje András, unokái Eszter, Andrea, Tamás, Guszti, unokaveje Keve, dédunokái Anna, Zete és Botond,
valamint rokonai, volt bajtársai, katonái, lovas társai és igaz barátai
<><><>

Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy
Gáspár Ernő
2013. február 9. napján, életének 84., házasságának 55. évéban visszaadta lelkét Teremtőjének.
Szeretett halottunk hamvait 2013 március 1. napján, pénteken 9.30 órakor helyezzük örök nyugalomba a Cinkotai Ilona-telepi temetőben. 
A gyászoló család.
<><><>

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a sepsiszentgyörgyi
Fogolyán Kristóf Miklós 
életének 73. évében rövid betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése 2013. február 8-án volt a vártemplomi ravatolozóházból katolikus szertartás szerint
A gyászoló család.
<><><>

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
Korolovszky Vivien 
2013. január 16-án életének 87. évében elhunyt. Hamvasztás itáni búcsúztatása 2013. február 9-én volt a leányfalusi Szent Anna római katolikus templomban. Akaratához híven hamvait a későbbiek folyamán szűk családi körben a kért helyen fogjuk szétszórni.
<><><>

Hatvankilenc éves korában elhunyt 
Ajtony Árpád
Párizsban élő író, szociálpszihológus - tájékoztatta családja szerdán az MTI-t. 
Szombaton búcsúztatják a párizsi Pere Lachaise temetőben
<><><>

Ismét fájdalmas vesztesség érte Nagyvárad szellemi életét, és az összmagyar kultúrát: életének 77. évében elhunyt 
Jakobovits Miklós 
Munkácsy Mihály-díjas romániai magyar képzőművész, a Barabás Miklós Céh elnöke, muzeológus, művészeti író. A művészt december 19-én kísérték utolsó útjára Nagyváradon a Rulikovszky temető Steinberger kápolnájából.

Jakobovits Miklós (Kolozsvár, 1936. augusztus 9. – Nagyvárad, 2012. december 16.)
A Munkácsy-díjas festőművész erős érzelmi szálakkal kötődik örmény identitásához is, és részt vállalt a magyarörmény kultúra értékeinek föltárásában és megóvásában.
Kolozsváron 1954 és 1959 között Kádár Tibor és Miklóssy Gábor tanítványaként végezte a képzőművészeti főiskolát. Ezután véglegesen Nagyváradon telepedett meg, a Kőrösvidéki Múzeum főmuzeológusaként dolgozott, majd az Ady Endre Sajtókollégiumban művészettörténetet tanított. 1997 óta, a rendszerváltozást követően újraalakult Barabás Miklós Céh (az erdélyi magyar képzőművészek szövetsége) elnöke.

<><><>
Mély fájdalommal és nagy szomorúsággal tudatjuk, hogy 
Balatoni Lászlóné 
életének 76. évében 2012. november 16-án váratlanul elhalálozott. Szeretett halottunk hamvasztás utáni búcsúztatása a Csillaghegyi Református templomban december 9-én megtörtént.
A gyászoló család

Balatoni Lászlóné sok évvel ezelőtt felvállalta, hogy gondozza a III. ker. Mátyás kir. út 65. számú háza falán elhelyezett Czetz János emléktáblát és rendben tartja az emlékhely környékét. Mindig részt vett emlékező rendezvényeinken is. Nagyon érdeklődött az erdélyi örménység iránt és szívén viselte egyesületünk működését, többször vett részt egyéb rendezvényeinken is, mint ahogy nemrég is. Köszönjük kedvességét, a barátságát, segítségét. Emlékét szeretettel megőrizzük!
Szerkesztőség

<><><>

A gyászoló család mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatja mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy
PÁRNICZKY ZOLTÁNNÉ
NOVÁK MÁRIA
(1914-2012)
a szeretett édesanyát, nagymamát, dédnagymamát 2012. augusztus 13-án, hosszantartó gyengeség után, Teremtője váratlanul magához szólította.
Felejthetetlen halottunk hamvait 2012. augusztus 30-án – szűk családi körben – a Római Katolikus Anyaszentegyház szertartása szerint – a Farkasréti temetőben – férje sírjába csendben eltemettük.
A gyászoló család.
<><><>

Sok éve tartó, zúgolódás nélkül elszenvedett súlyos betegség után 2012. augusztus 7-én, 77. életévében
ergerczhi Retezár Péter
visszatért Teremtőjéhez.
Emléke családja és barátai szívében kiolthatatlan marad.
Drága halottunkat 2012. szeptember 7-én pénteken 17 órakor búcsúztatták a Budapesti Szent István Bazilika Szent Jobb kápolnájában, majd hamvait a bazilika altemplomának urnatemetőjében helyezték örök nyugalomra.
Felesége: Mariann, gyermekei: Monica és Eduard, menye: Elisabeth, unokái: Carina, Kristóf, Katinka és Marisa

<><><>
Fájó szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy a drága férj, édesapa, após és nagypapa,
Pongrácz Ádám
szül. 1926. 9. 26-án Nagyszarván
életének 86. évében 2012. augusztus 25-én váratlanul eltávozott közülünk.
Végső búcsúztatása 2012. szeptember 1-én 16 órakor megtörtént a csallóköznádasdi temetőben.
A gyászmisét szeptember 1-én a temetés után mutatták be érte a helyi katolikus templomban. Drága emléke szívünkben él!
A gyászoló család

<><><>
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szeretett férj, édesapa
BISZTRAY TAMÁS
2012 szeptember 5-én, 63 éves korában visszaadta lelkét Teremtőjének.
Temetése 2012. szeptember 12-én szerdán, 14 órakor lesz
a békéscsabai Szarvasi úti Római Katolikus temetőben.
Gyászoló család

<><><>
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
Mara Józsefné sz. Zágoni Szabó Gizella
2012. június 25. napján, életének 93. évében elhunyt. Drága halottunkat ez év őszén Erdélyben, a Szászrégeni Református Temetőben, a Mara család kriptájában helyezzük örök nyugalomra. Lelki üdvéért a gyászmise 2012. július 14-én a Szent Imre kápolnában (1111, Budapest, Bartók Béla út 19.) megtörtént, Emlékét örökké szívünkben őrizzük!
A gyászoló család 
<><><>

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett feleség, édesanya, testvér, sógornő és keresztanya
Raff Mária (Baba), született Kehes Mária
folyó év június 27-én, életének 63. évében elhunyt. Drága halottunk földi maradványait folyó év június hó 30-án 12 órakor temettük el az örmény-katolikus kápolnából az örmény-katolikus egyház szertartása szerint, örök nyugalomra helyezve. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.
A gyászoló család
<><><>

Ezúton értesítünk benneteket, hogy
Buzáth Zoltán
2012. július 7-én, életének 63. évében elhunyt. Hosszú betegeskedése alatti kitartása, bátorsága és az utolsó pillanatig tanúsított szellemi nagysága és humora, bizonyította az ő igazi emberi nagyságát.
Végakaratának megfelelően, hamvasztás után, a legszűkebb családi körben helyeztük végső nyugalomba.
Szerettünket gyászolja:
Buzáth Annamária, Zoltán felesége, született Tiszai Annamária,
Buzáth Zoltán fia Zoltán, felesége Dávid Fruzsina, fiuk Artúr (Koppenhága)
Buzáth Zoltán fia Attila, felesége Mohai Anna (Veresegyház)
<><><>

Mély fájdalommal tudatom, hogy szeretett férjem
Károlyházy Frigyes
a fizika tudományok doktora, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Elméleti Fizikai Tanszékének ny. egyetemi tanára életének 83. évében 2012. július 2-án elhunyt.
Fizikus és tanár szakos hallgatók ezreit tanította, legavatottabb ismerője volt hazánkban a kvantummechanika és a relativitáselmélet elvi kérdéseinek.
Búcsúztatása a római katolikus egyház szertartása szerint 2012. július 24-én 12,45 órakor a Farkasréti temető Makovecz termében megtörtént, engesztelő szentmise július 24-én 18,45 órakor volt a Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia Templomban az Erzsébet híd pesti hídfőjénél.
Gyászolják: felesége Dr. Károlyházy Frigyesné sz. Keszegh Éva, fia dr. Károlyházy László, testvére dr. Horváth Lászlóné, menye Grinyi Odett, unokái Csanád, Csenge, Réka, sógornője dr. Károlyházy Gyuláné, sógorai dr. Horváth László, Wellisch Péter, unokahúga Horváth Ágnes és Veronika, Károlyházy Katalin és Judit, unokaöccse Károlyházy Gyula, valamint családtagjai, továbbá tanítványai, barátai, munkatársai.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kara, az Eötvös Loránd Fizikai Társulat és a Budapest Főváros II. kerület Önkormányzata saját halottjának tekinti.

<><><>
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
Ábrahám István
2012. április hó 17. napján, életének 94. évében elhunyt.
Hamvasztás után, folyó év mjus 11-én, 12 órakor a Farkasréti Temető főbejárati ravatolozójából helyeztük örök nyugalomra.
Lelki üdvéért az engesztelő szentmise a temetést követően a farkasréti Mindszentek Plébániatemplomban volt.
<><><>

Áprilisban kaptunk levelet egy kedves lakótárstól, melyben tudatja, hogy Krasznay Katalin még 2010. karácsonya előtti időben elhalálozott az Irgalmasok Kórházában, majd 2011. januárjában temetése is megtörtént az Óbudai temetőben. Krasznay Katalin örmény gyökerűként egyesületünk tagja volt hosszú évek óta, sőt még képviselőjelöltséget is vállalt a közösségért.
Csendben elment közülünk. Emlékét kegyelettel megőrizzük.

<><><>
Elhunyt Moldován Stefánia operaénekesnő; a Liszt-díjas drámai szopránt életének 82. évében érte a halál - közölte a Magyar Állami Operaház sajtóirodája.
Moldován Stefánia nyugalomba vonulásáig a magyar operajátszás egyik vezető szopránja volt, utóbbi éveit a Gobbi Hilda által alapított Ódry Árpád Színészotthonban töltötte, betegen. 
Sajóudvarhelyen született 1931. augusztus 24-én. 1948-1953 között a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola tanulója volt Sipos Jenő tanítványaként. Pályáját az Operaház énekkarában kezdte. 1954-ben Mimiként debütált Puccini Bohéméletében a Szegedi Nemzeti Színházban, ahol 1954-1961 között társulati tag volt. 1961-től a budapesti Operaház magánénekeseként alakította drámai szerepek sorát.

<><><>
Szomorú szívvel értesítünk mindenkit, aki ismerte és szerette, hogy
dr. Sándor Gézáné, Mária nővér
(1938-2012)
elhalálozott.
Búcsúztatása és hamvainak elhelyezése a római katolikus egyház szertartása szerint 2012. február 14-én a Magyar Szentek Temploma altemplomában és urnatemetőjében megtörtént. Igen nagy számban vettek Tőle végső búcsút, mert sokan ismerték és szerették. A magyarörmény közösség is képviseltette magát, hiszen hosszú évekig volt Kádár Dániel apátplébános önzetlen segítője, az örmény katolikus ingatlan gondozója egészen az apátplébános haláláig. Ezt követően erőszakkal az ingatlanból eltávolították, amely mélyen megrendítette. Ezzel vette kezdetét az apátplébános által összetartott örménykatolikus közösség szétrombolása. 

<><><>
Özv. Dobribán Gézáné mély fájdalommal tudatja, hogy férje
Dobribán Géza
2011. december 25-én életének 86. évében elhunyt. Hamvait - kívánsága szerint –a a gyergyótölgyesi temetőben helyezik örök nyugalomra. 

<><><>
Megrendülten tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Édesanyánk,
Péter Józsefné Kovács Kornélia 
életének 93. évében 2012 február 27-én elhunyt.
Édesanyánkat 2012. március 20-án kedden 15 órakor kísérjük utolsó útjára a fóti katolikus templomban tartott búcsúztatás után a temetőbe.
Gyászolják leányai, vejei, unokái, dédunokája valamint sok barátja.
<><><>

Felesége Feilitzsch Róbertné sz. Polgár Mária szomorú szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatja, hogy életének  88., házasságának 51. évében, türelemmel viselt, hosszú betegség után 2012. január 21-én, Budapesten
elhunyt 
báró Feilitzsch Róbert, okleveles mérnök
(F. Rudolf és erzsébetvárosi Kabdebo Erzsébet fia), aki kedves feleségével együtt a
klubnapok rendszeres résztvevője volt. 
Drága halottunk hamvait 2012. február 1-én, szerdán a 15 órakor kezdődő gyászmisét követően az evangélikus egyház szertartása szerint helyezzük örök nyugalomra a Krisztus Király plébániatemplom (Budapest, VIII.,  Reviczky u. 9.) urnatemetőjében.

<><><>
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület fájdalommal vette a hírt, hogy
közösségünk régi, szeretett tagja,
Tarisznyás Karola
Budapesten 2012. január 8-án elhunyt.
Temetéséről később történik intézkedés.

<><><>
A gyászoló család mély fájdalommal tudatja, hogy
Dr. Csiky Vidor
2011. december 22. napján, életének 100. évében elhunyt.
Felejthetetlen halottunktól 2011. december 29-én vettünk végső búcsút a miskolci
Szt. Anna temetőben. Engesztelő gyászmise december 28-án 18 órakor hangzott el a
miskolci Szt. Anna templomban.
„Dr. Csiky Vidor Vilmos az erzsébetvárosi Csiky-ágból származott. Édesapja az
1882-ben elhunyt Csiki Vidor, testvére a 2007-ben elhalálozott Csiki Róza volt.
Csiki Róza rendszeresen látogatta az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
rendezvényeit, budapesti lakos révén.
Édesapámnak nagy örömet okoztak az Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek.
További munkájukra a Jóisten áldását kérve maradtam tisztelettel
Csiki Hajnalka”

<><><>
Szomurú szívvel tudatjuk, hogy
Dávid Antalné, Virág,  született Bedő Margit (1920-2011)
2011. november 17-én, hosszú szenvedés után elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatása 2011. december 9-én, 
pénteken, 11.15-kor lesz, a budapesti Farkasréti temető
Makovecz ravatalozójában.
Gyászmisét aznap 17.15-kor mutatunk be
a Városmajori Jézus Szíve Plébániatemplomban.
Gyászolják gyermekei: Csaba, Anikó, Ildikó,
élő veje:  Ujhelyi Attila,
élő unokái: Anna, Ildikó, Áron, Borbála, Réka, Dávid, Péter, András,
dédunokái:  Janka, Noémi, Benjámin, Eszter, Dorottya, Dalma,
Csongor, Petra, Veronika
       <><><>

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
Dr. Papp Erzsébet magbiológus, képzőművész 88 éves korában váratlanul elhunyt.
<><><>

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
Mály Katalin
gyors és könyörtelen betegség következtében, 2011. augusztus 10-én,
66 évesen békésen, örökre elaludt.
2011. szeptember 2-án, pénteken helyezzük végső nyugalomra
a római katolikus egyház szertartása szerint a budapesti Farkasréti
temetőben.
Szeretettel őrizzük emlékét: férje, Schöberl László, fia, Márton és menye Melinda
<><><>

Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk mindazokkal, akik ismerték
és szerették, hogy 
Fancsali Mária
született Szabó Mária
operai magánénekes, zeneiskolai igazgató
rövid, de súlyos betegség után, 2011. július 21-én, 59 éves korában elhunyt.
Drága halottunkat 2011. augusztus 5-én, pénteken 14.30 órakor a budaörsi új temető
ravatalozójából a római katolikus szertartás szerint helyeztük örök nyugalomra.
A gyászoló család
<><><>

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, szerették,
hogy drága férjem
 v. Ladányi Domonkos
ejtőernyős főhadnagy
2011. július 24-én, 95. évében csendesen elhunyt.
Gyászolják: felesége Gyarmati Sarolta, lányai: Éva, Enikő és Zsuzsi; vejei: Ferenc és Rafael
unokái: István, Andrea, Guillermo, Juan Manuel, Ágnes és István,
unokái élettársai: Cris, Roberto, Lisi és Lila, dédunokái: Aline, Felipito, Alexandra, Zsófia és Luisa
<><><>

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága édesapánk, nagyapánk, dédapánk, apósom és rokonunk
Dr. Opra Vilmos
vezető jogtanácsos
99 éves korában 2011. április 25-én visszaadta lelkét a teremtőjének.
Temetése 2011. május 2-án 15 órakor lesz a győri Szentlélek templom altemplomában gyászmisével egybekötve.

A gyászoló család

Emlékét kegyelettel megőrizzük!
<><><>

Szomorúan tudatjuk, hogy
Zárug Béla
a Zuglói Örmény Kisebbségi Önkormányzat elnöke 
2011. március 27-én 60 éves korában váratlanul elhunyt
Temetéséről később történik intézkedés.
Emlékét kegyelettel megőrizzük.
<><><>

Fájdalommal tudatjuk, hogy 2011. január 15-én, életének 104-dik évében elhunyt
Khell Lászlóné Hankó Julianna.
Földi maradványait Berecken (Háromszék megye),
a Római Katolikus Egyház temetőjében helyezték el.
<><><>
Szomorújelentés
Fájdalommal tudatjuk, hogy dr. Fallenbüchl Zoltánné Czárán Marianna 2011. január 17-én 83 éves korában elhunyt. Közösségünk tagja földi maradványát február 2-án 14 órakor az Óbudai Temetőben helyezték örök nyugalomra.
Emlékét kegyelettel megőrizzük.

<><><>
Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy
HAJDÚ GYÖRGYNÉ, született CAPDEBÓ ÉVA-MÁRIA 
életének 58. évében 2010. szeptember 13-án, súlyos kórral való hősies küzdelem után csendben elhunyt Kanadában.
Emlékét kegyelettel megőrizzük!
Gyászoló Család
<><><>
Szomorújelentés

A gyászoló család mély fájdalommal tudatja, hogy
     Bánffy György
a József Attila Színház Kossuth-díjas színművésze, Kiváló művész, Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzatának és a XIII. kerület Önkormányzatának, valamint Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának díszpolgára
2010. szeptember elsején, életének 84. esztendejében elhunyt.

Egész hívő élete példakép volt, hazája, a magyar nyelv és kultúra szolgálata.
Köszönjük Istennek.

Búcsúztatására a római katolikus egyház szertartása szerint 2010. szeptember 22-én 14,30 órakor került sor a Farkasréti temető Makovecz termében. Lelki üdvéért a gyászmisét 2010. szeptember 24-én 17 órakor a Pasaréti templomban tartották.
Gyászolják: felesége, gyermekei, menye, unokái.

És gyászolja az erdélyi örmény közösség is. Köszönjük, hogy hűséges volt gyökereihez, hozzánk. Emlékét kegyelettel megőrizzük!
EÖGYKE

<><><><>
Szomorújelentés

Szomorú szívvel, de a feltámadás hitével tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy
baracházi Dr. Capdebo Gergely
(Csupi), életének 70. évében hosszú szenvedés után 2010. május 9-én elhunyt.
Engesztelő szentmise keretében búcsúztunk tőle Budapesten 2010. június 18-án 15,30 órakor a Rákóczi úti Szent Rókus Kápolnában (1085 Budapest Gyulai Pál u. 2.).
Másnap, 2010. június 19-én a balatonalmádi-vörösberényi katolikus templomban 10,30 órakor kezdődő gyászmisét követően helyeztük hamvait örök nyugalomra a vörösberényi temetőben.

Gyászolják: fia Zoltán, sógornője Magdolna, unokaöccse Ákos és családja, a baracházi Capdebo család további tagjai, a Békés, a Kiss, a Devich és Moldován családok, barátai, ügyvédtársai, munkatársai és lakótársai.
És gyászolja az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület is a magyarörmény közösség tagját, aki a korább ciklusban az egyesület képviselőjelöltje is volt.
Emlékét kegyelettel megőrizzük!

<><><>

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
Schmitz Opra Marianna
2010. január 27-én, életének 65. évében elhunyt.
Felejthetetlen halottunk földi maradványait folyó év február 5. napján,
15.00 órakor a győr-nádorvárosi köztemető ravatalozójából
helyezzük örök nyugalomra.
Drága emléke szívünkben él!

<><><>

2009. december 16-án, 87 éves korában elhunyt 
      Pongrátz Ödön 
1956-os szabadságharcos, a Corvin közi fegyveres ellenállás egyik szervezője, 
az ?56-os Történelmi Alapítvány elnöke.
Pongrátz Ödön földi maradványait végakaratának megfelelően a kiskunmajsai 56-os Kápolnában helyezzük örök nyugalomra 2010. január 16-án délelőtt 11 órakor. 

A temetési szertartást dr. Bábel Balázs kecskemét-kalocsai érsek végzi, barátai, tisztelői nevében búcsúztatót Lezsák Sándor, a Magyar Országgyűlés alelnöke mond.
A Pongrátz-család nevében: Pongrátz Ernő
Az 56-os Történelmi Alapítvány nevében: Nahimi Péter

<><><>

2009 december 21-én elhunyt 
      Khell Ödön
a Gábor Áron Alapítvány kezdeményezője és működtetője.
79 éves korában hosszú útra indult Khell Ödön, Bereck és környékének szellemi mindenese.
Részletes megemlékezés a Füzetek 155. számának 36-37. oldalán.

<><><>
Megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, rokon, jó barát és szomszéd
    LÁZÁR ALFRÉD
ny. jogász az Örmény Katolikus Egyházközség gondnoka
2009. szeptember 2-án, életének 77., házasságának 52-ik évében nemes lelkét
visszaadta Teremtőjének.
Drága halottunkat 2009. szeptember 4-én helyeztük örök nyugalomra a
római katolikus egyház szertartása szerint az örmény katolikus temető kápolnájából
a családi sírboltba.
Szívükbe zárják felesége Gitta és szerettei.
Gyergyószentmiklós 2009. szeptember 

<><><>

Szomorújelentés

Mély fájdalommal, de Isten szent akaratában megnyugodva a gyászoló család tudatja, hogy
Dr. Mikes Lászlóné szül. Daniel Irén
2009. június 30. napján, életének 84. évében elhunyt. 
   Felejthetetlen halottunk hamvait 2009. július 17. napján 15,30 órakor a budapesti Nagy Szent Teréz Plébániatemplom altemplomának urnatemetőjében a római katolikus vallás gyászszertartása szerint helyeztük örök nyugalomra.

Szegediné Mikes Borbála
<><><>

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a 2009. április 19-én elhunyt

    Lászlóffy Aladár
költő, író, műfordító és szerkesztő,
a József Attila-, Kossuth-díj, Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje,
Románia csillaga tiszti fokozata tulajdonosa
búcsúztatására 2009. április 25-én, szombaton du. 16 órakor kerül sor a
Budapesti Örmény Katolikus Lelkészség kápolnájában
(1117 Budapest Orlay u. 6.).
A gyászszertartás örmény katolikus rítus szerint történik.

Temetése ? végakarata szerint ? szülőföldjén, a Házsongárd temetőben
későbbi időpontban fog megtörténni.

Gyászunkban osztoznak:
Magyar Írószövetség, Helikon Szerkesztőség, Erdélyi Magyar Írók Ligája, Anyanyelvi Konferencia, Korunk Szerkesztősége, Magyar Művészeti Akadémia, Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület,
Budapesti Örmény Katolikus Lelkészség

<><><>
Értesítjük mindazokat, akik ismerték és szerették,
hogy 2009 március 13-án, 63 éves korában elhunyt
       KIRKÓSA GYULA
építész tervező.
Temetése 2009 április 17-én a Budafoki Temetőben 12 órakor.
A GYÁSZOLÓ CSALÁD.
Emlékét kegyelettel megőrizzük!
<><><>

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, jó apa, nagypapa, testvér és rokon
        baraczházi CAPDEBO TIBOR
életének 84. évében 2008. december 21-én otthonában csendben elhunyt.
Drága halottunkról engesztelő szentmise keretében búcsúzunk el 
2009. január 16-án 16 órakor
a Rákóczi úti Szent Rókus kápolnában (1085 Bp., Gyulai Pál u. 2.)
Hamvait a Balatonalmádi-Vörösberényi temetőben a Capdebó család temetkezési 
helyén helyezzük nyugalomra.
Felejthetetlen emlékét szívünkben őrizzük.
Gyászoló család.
               <><><>

Mély fájdalommal értesítünk mindenkit, hogy 
özv. Zakariás Andrásné Szabó Gabriella 
2008. október 2-án örökre eltávozott közülünk. 
Utolsó útjára 2008. november 13-án 12,45 órakor kísértük a Farkasréti temető Hóvirág utcai ravatalozójából a római katolikus egyház szertartása szerint. A
 temetés után 14 órakor a Farkasréti templomban búcsúztató Szentmisén imádkoztunk lelki üdvéért.
                  Gyászoló család

            <<><><>
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
Karácsony András 
2008 év aug. hó 31. napján, életének 73. évében elhunyt. 
Felejthetetlen halottunk földi maradványait 
2008 év szeptember hó 09. napján 13.30. órakor a 
Farkasréti temető ravatalozójából a görög katolikus vallás szerint helyeztetjük örök nyugalomra.
Drága emléke szívünkben él !
           <><><>

özv Zárug Béláné (szül. Szatmári/Szranka Margit)

2008 július 9-én életének 86. évében visszadta lelkét Teremtőjének.
Drága halottunk hamvasztás utáni búcsúztatása és az urna elhelyezése a római katolikus egyház szertartása szerint
2008. július 29-én 9:30-kor lesz a Rákoskeresztúri Új-köztemetőben.
Gyászolják: lánya, fia, menye, unokái, dédunokája, keresztgyermekei, rokonai és barátai.
              <><><>

Murádin Antal 
volt szamosújvári, majd esztergomi lakos 2008. május 23-án 80. éves korában váratlanul elhunyt. 
Temetése június 2-án ½ 10 órakor lesz az esztergomi belvárosi temetőben, örmény katolikus szertartás szerint.
Gyászolják: felesége, gyermekei, további családtagjai, rokonai, barátai, az erdélyi örmény közösség.

Emlékét kegyelettel megőrizzük.
                  <><><>

Lengyel Ákosné. Faragó Mária Ágnes
Elhunyt 2008. 04. 17.-én Szamosújváron 
Eltemették 2008. 04. 19.-én a szamosújvári örménykatolikus temetőben
                  <><><>

Tarpinián Dikrán
2008. március 25-én, életének 66. évében, türelemmel viselt hosszú szenvedés után, otthonában elhunyt.
Felejthetetlen halottunkat 2008. április 4.-én 12 óra 30 perckor az örmény katolikus egyház szertartása szerint az Óbudai Temetőben helyezték örök nyugalomra.
Emlékét szeretettel megőrizzük.
A gyászoló család és az örmény közösség
                 <><><>

Lukács József
, volt törökbálinti lakos, életének 89. évében 2008. január 17-én elhunyt. Hamvasztás utáni gyásszertartás február 15-én du. 16,30 órakor a zugligeti Szent Család templomban lesz.
                  <><><>

Vitéz Besenszky Dániel
1916 Álmosd-2007 Székesfehérvár 
Ezúton értesítem Önöket, hogy Édesapám Id.Besenszky Dániel elhunyt 2008.01.27.én. 

A II. világháborúban az orosz fronton szolgált, majd jelentkezett a Hunyadi páncélosokhoz, így esett amerikai hadifogságba. Hazatérte után politikai perben börtönbe került, tiszti rangjától megfosztották és évekig üldözött volt. Egzisztenciálisan teljesen ellehetetlenítették családjával együtt.
Az 57- es évtől kezdődő konszolidáltabb politika eredményként lassan hagyták érvényesülni és végül a Debreceni Ingatlankezelő Vállalat főkönyvelőjeként ment nyugdíjba.
Debrecen városért végzett munkásságáért számos városi kitüntetésben részesült.
Tagja volt a Vitézi Rend-nek, a Doni Bajtársi Szövetség-nek, a POFOSZ-nak.
A rendszerváltást követően a Legfelső Bíróság rehabilitálta és Őrnagyi rangot kapott vissza.
Örmény gyökereit is számon tartotta és ápolta , de rendíthetetlen, igaz magyar volt.
Egész életét a szorgalom, a kitartás és a becsületesség jellemezte. Debrecenben a családi síroknál helyeztük végső nyugalomba.

                 <><><>
?Szemünkben tükröződik tekintetük még,.
S a boldog órák drága tiszta üdvét,
Fölissza lelkünk, mint virág a napfényt,
És élnek ők tovább, szűz gondolatként. ? 

Mély fájdalommal, de a feltámadás hitében megerősödve tudatjuk, hogy

Dr. Szentpéteri János

A Magyar Bridzs Szövetség örökös tagja,
életének 95. évében, családja körében, csendesen elhunyt.

Temetése 2008. február 8.-án, 12 órakor lesz a fóti katolikus temetőben.
Engesztelő Szentmisét a temetés után, 13 órakor, a fóti Római Katolikus templomban mutatunk be.

Gyászolják:
Gyerekei, testvére, menyei, unokái, dédunokái, rokonai s mindazok, akik szerették 

                  <><><><>
Veress István  
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy Veress István nyugalmazott tanszékvezető egyetemi tanár tartalmas és dolgos életének 97. évében, türelemmel viselt betegség után 2007. november 2-án csendesen elhunyt.
Élete a lelkiismeretesen végzett munka, a szerettei iránti végtelen áldozatvállalás és ragaszkodás példája volt. Munkája egybefonódott a Mindenható alkotta természet iránt érzett határtalan szeretetével és felelősségtudatával.
Drága halottunk földi maradványait 2007. november 5-én 13 órakor helyeztük örök nyugalomra a Házsongárdi temetőben a református egyház szertartása szerint.
?Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három; ezek közül pedig legnagyobb a szeretet. ? (1 Kor 13,13)
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
A bánatos gyászoló család
Kolozsvár 

<><><><>

ZÁRUG BÉLA ELEK

1917 július 17-én született az erdélyi Nagyajtán, szülei ötödik gyermekeként. Két éves korában a család átköltözött Gyergyószentmiklósra.
Középiskoláit Kolozsvárott és Csíkszeredában végezte. Két évet járt jogi egyetemre.
1938-ban tényleges katonai szolgálatra bevonult a román hadseregbe. 1940-től Gyergyószentmiklóson dolgozott az OTIN-nál. Erdély visszafoglalása után, 1944-ben újból behívták magyar katonának. A hadműveletek folyamán szovjet hadifogságba esett, ahonnan 1948 végén választási lehetősége volt Erdély és Budapest között . Magyar katonasága alatt levelezett egy budapesti lánnyal .Ezért jött ide. Megnősült, két gyermeke született, Béla és Hedvig. Jogi tanulmányait szerette volna folytatni de a fennáló rendszer politikai okok miatt nem engedte. Eleinte a vasas szakmában dolgozott, majd esztergályos lett. Szívbetegsége miatt áthelyezték raktárosnak. A műszaki rajztanfolyam elvégzése után a termelési osztályon mint kooperátor tevékenykedett. Onnan ment nyugdíjba.
Rengeteget olvasott, nagy műveltségét ezekből merítette. Tudott latinul, románul, németül. Sok verset, novellát írt. Könyvbe foglalta élete történetét a hadifogság végéig.
2007 október 18-án, életének 91-ik évében - rövid szenvedés után - visszaadta lelkét Teremtőjének

<< vissza
Copyright © Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület, 2007 Minden jog fenntartva!