Iroda:
1015 Budapest, Donáti u. 7/a
Postacím: 1251 Budapest, Pf. 70.
Telefon / Fax: 36/1/201-1011
magyar.ormeny@t-online.hu
2014 évi nemzetiségekért díj átadása
Nemzetiségekért Díjat kapott az 
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület, 
melyet dr. Issekutz Sarolta elnök vett át 

Balog Zoltán átadta a Nemzetiségekért díjakat
Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere és Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi
és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár Orbán Viktor miniszterelnök
megbízásából Nemzetiségekért díjakat adott át 2014. december 18-án, 
a Pesti Vigadóban.
A miniszter köszöntőjében hangsúlyozta: vannak olyan emberek és népcsoportok
 hazánkban,  akiknek kettős identitása van és egyszerre büszkék arra, hogy 
magyarok és egy nemzetiség tagjai.  „A kettős identitásban lelki és szellemi 
tartalék van, amire szüksége van Magyarországnak és a magyar kultúrának” – 
fogalmazott a tárca vezetője.
Balog Zoltán kiemelte: Magyarország legnagyobb gazdagsága az emberi
 erőforrásban rejlik, amelyet a díjazottak is megjelenítenek. „Büszkék lehetünk, hogy Magyarországon 13 nemzetiség él együtt egyenlő jogokkal, akik a maguk 
sajátosságaival, hagyományaikkal és kultúrkincsükkel gazdagítják a magyar 
és az egyetemes kultúrát” – hangsúlyozta a miniszter.
Soltész Miklós kiemelte: a díjazottak a nemzetiségek követei és tovább kell erősíteni
azt a szerepet és feladatot, amit az elmúlt évek, évtizedekben felvállaltak. 
Kultúrájukkal, nyelvükkel, hitükkel legyenek békekövetek Magyarországon és a Kárpát-medencében – mondta az államtitkár.
A Nemzetiségekért díjat azok a személyek, szervezetek vagy nemzetiségi 
önkormányzatok vehetik át, akik, illetve amelyek példaértékű munkát végeztek a magyarországi nemzetiségek érdekében közéleti, oktatási, kulturális, egyházi, 
tudományos területen vagy a tömegtájékoztatásban, illetve a gazdasági
 önszerveződésben..

Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere Nemzetiségekért díjat adott át:
Husztiné Nagy Ágnes
részére, a szatmári német nemzetiségi közösség 
hagyományainak és kultúrájának ápolásáért, fenntartásáért;
Lakatos Mónika, a Romengo együttes énekesnője részére az autentikus 
roma zenei és néptánc hagyományok ápolása, megőrzése és átadása területén
 végzett tevékenységéért,
Tóth Tiborné részére, a tuzséri cigányság érdekében végzett hitoktatói, 
ifjúságnevelő és szociális munkája, önkéntes tevékenysége elismeréseként,
Prof. Dr. Gerhard-Dieter Seewann részére, a magyarországi németség
 identitásának erősítéséért és a multietnikus együttélés objektív történeti feltárásáért;
Sutyinszki János, zenepedagógus, karnagy, zeneszerző részére, a szlovák 
nemzetiségi népdal és zenei kultúra ápolásáért és megőrzéséért,
Broœ Stanisław Wojciechné részére, a magyarországi lengyel nemzetiség 
érdekében végzett sokoldalú munkájáért,
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület részére, a hazai és határon túli magyarörmények kulturális identitásának fenntartásáért,


A Nemzetiségekért Díj laudációja 
„az Erdélyi Örmény Gyökerek Füzetek c. havilap kiadásán keresztül a hazai és 
határon túli magyarörmények kulturális identitásának fenntartásáért.  
1997-ben alakult meg az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület o
rszágos hatókörrel,  az örmény nemzetiségi kultúra ápolása céljából. 
Az alapszabályában szereplő feladatai között  a kulturális programok, 
közösségi találkozók, az irodalmi, történelmi, művészeti alkotások, 
tárgyi emlékek felkutatása, gyűjtése, állagának megőrzése mellett 
felvállalta az Erdélyi Örmény Gyökerek Füzetek havilap megindítását is. 
A lap közel két évtizede Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület áll a hazai 
és határon túli magyarörmények szolgálatában; célja, hogy dokumentálásra kerüljön
 minden olyan esemény, amely valamilyen módon köthető a magyarörménységhez,  
annak valamely tagjához, szervezetéhez. Az örmény kultúra terjesztésére, az 
örmény közélet történéseire fókuszálva informál és tanít egyszerre, így és 
megmenti a kulturális értékeket az utókor  számára. A hosszú évek során 
az örmény történelemről, kultúráról,  a kulturális rendezvényekről, 
a Fővárosi Örmény Klub műsorairól, kirándulásokról, örmény katolikus 
szentmisékről- búcsúkról, megemlékezésekről örmény kultúra 
hetekről, nemzetközi konferenciákról, a Magyar Örmény Múzeum könyvsorozat 
könyveinek, egyéb támogatott megjelenésű könyvek bemutatójáról jelentek meg
 cikkek az örmény identitás fennmaradásának megsegítésére. Minden évben 
közzéteszik két kötetben a füzetek évkönyvét, amely a havi folyóirat mellett 
adományként eljut közel 70 közgyűjteményhez  is hazánkban és Erdélyben 
egyaránt. A hazai és a Kárpát-medencei örménység számára is egyetlen havilap, 
amely nemcsak a jelen, hanem a múlt értékeivel is foglalkozik, ez által a
jövőt is alakítja. A kezdetben 12 oldalon megjelent lap fokozatosan bővülve mára
már havi átlagosan 44 oldal terjedelemben, 1250 példányban jelenik meg , 
magyar nyelven, gazdag képanyaggal, és ingyenesen jut el olvasóihoz. 
Ez évben a lap XVIII. évfolyama zárul.
<< vissza
Copyright © Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület, 2007 Minden jog fenntartva!