Iroda:
1015 Budapest, Donáti u. 7/a
Postacím: 1251 Budapest, Pf. 70.
Telefon / Fax: 36/1/201-1011
magyar.ormeny@t-online.hu
Pro Cultura Minoritatum Hungariae díj2007. december 16-án a Magyar Művelődési Intézet átadta az idei Pro Cultura Minoritatum Hungariae elismerő kisebbségi díjat az Örmény Katolikus ?Fogolykiváltó Boldogasszony és Világosító Szent Gergely? Lelkészségnek. A díjat Fülöp Ákos atya vette át. Az ünnepi műsorban fellépett Puskás Eszter énekművész, aki örmény dalaival nagy elismerést váltott ki. A nagyszabású gálaműsor után pazar fogadáson látták vendégül a 13 kisebbség képviselőit, vendégeit. A televízió kisebbségi főosztálya riportokat forgatott a díjazottakkal, amely alkalommal Fülöp Ákos atya megbízásából dr. Issekutz Sarolta nyilatkozott. 

Az oklevél szövege:
A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus 
a "Pro Cultura Minoritatum Hungariae" közművelődési díjat és elismerő oklevelet adományoz az 
Örmény Katolikus "Fogolykiváltó Boldogasszony és Világosító Szent Gergely" Lelkészség részére
a magyarországi örmény nemzeti kisebbség anyanyelvi kulturális hagyományai megtartása és továbbörökítése érdekében végzett kimagasló szakmai munkájáért.
Budapest 2007. december 16.
                                                                                                     Borbáth Erika főigazgató

Részlet a laudációból:

Az Örmény Katolikus ?Fogolykiváltó Boldogasszony és Világosító Szent Gergely? Lelkészséget 1922-ben a Trianoni Békediktátum miatt az erdélyi szülőföldjét és az erdélyi örmény közösségeket tömegesen elhagyni kényszerült magyarörménység lelki gondozása, közösségének összetartása, kultúra- és hagyományőrzésének biztosítása céljából alapították. Az Örmény Katolikus Lelkészség eleinte bérlakásokban működött, majd 1957-ben a Budapest XI. ker. Orlay u. 6. szám alatti házas ingatlan felét megszerezte, majd 1971-ben a további fele részt is megvásárolta. Kádár Dániel apátplébános elévülhetetlen érdeme, hogy az ingatlan teljes átalakításához szükséges pénzalapot sikerült előteremteni. 1975-ben felszentelték az új templomot, s megnyitották a lelkészség épületének II. emeletén kialakított múzeumot. A lelkészség épületében található műtárgy együttest a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 2002-ben védettség alá helyezte, a közgyűjteménnyé nyilvánítása megtörtént.

Az Örmény Katolikus Lelkészség élén Fülöp Ákos, örmény származású adminisztrátor plébános áll, aki kettős rítus szerinti felhatalmazás alapján végzi egyházi és közösségi szolgálatát. A lelkészség kiállítások, hangversenyek, filmvetítések, kulturális műsorok színtere. Ott tartják a búcsúnapi ünnepi szentmisék utáni agapékat (szeretetvendégséget) és évente az áprilisi emléknapot az örmény genocídium áldozatainak szentelik.

<< vissza
Copyright © Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület, 2007 Minden jog fenntartva!