Iroda:
1015 Budapest, Donáti u. 7/a
Postacím: 1251 Budapest, Pf. 70.
Telefon / Fax: 36/1/201-1011
magyar.ormeny@t-online.hu

Tisztelt olvasóink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Fővárosi Örmény Klub kéthavonta, a páros hónapok harmadik csütörtökén tartja rendezvényeit!

  A Fővárosi Örmény Klub legközelebbi programja 


    Örmény közösségünk ajánlott programjai.
                  Fővárosi Örmény Filmklub műsora 

 
Balettoktatás gyermekeknek, örmény nyelvoktatás,  üvegfestés, énektanulás
  Budapesti Örmény Katolikus plébánia programjai


        


  Budapesti Örmény Katolikus Plébánia 
   /Budapest XI. Orlay utca 6./ 

Magyarörmény Tudástár (MOT) célja, hogy egybegyűjtse és bemutassa a mintegy 800 éve, az ősi, örményországi Áni székesfővárosból elszármazott magyarországi, erdélyi örmény diaszpóra múltját és jelenét, történelmét, kultúráját, meghatározó személyeit és írott megjelenéseit.

Mit adtak az örmények?
  a Magyar Krónika filmje az erdélyi örményekről:

Fővárosi Örmény Önkormányzat honlapja

          
2015 és 2016-ban zajlott a "Velünk élő kultúrák: Örmények" országos tanulmányi verseny, középiskolák számára, amelynek  összefoglalóját megnézheti itt.

A verseny döntőjéről készült filmösszefoglalót megtekintheti itt.

                          <><><>

Kevesen tudnak az Örmény Genocídiumról, amelynek emléknapját az örmények minden év április 24-én tartják.  A történelmi helyzet összefoglalására álljon itt egy film, amelyet a Promontor TV készített: Örmények Magyarországon és az örmény Genocídium

                           <><><>
"Kétféle ember él a Kárpát medencében. Az egyik tudja magáról, hogy örmény gyökerű, a másik még nem tudja magáról, hogy örmény gyökerű."


           
Ha ősei dokumentumait keresi, ajánljuk az erdélyi egyházak
                dokumentumait, amely már interneten is elérhető

                
Kutatás Gyulafehérvári Főegyházmegyei Levéltárakban

Örmény ABC
Az örmény az indoeurópai nyelvcsalád önálló ága. Több mint 40 változatban él. Az erdélyi örmények az un. nyugati nyeljárást használták. A liturgikus nyelv a grabar.

Ismerkedjen meg az erdélyi örmény írással,
lapozzon bele egy  "Örmény nyelvkönyvecskébe"
 
amely a XIX. században készült Szamosujvárott
.
                                        

                         <><><>
Minden szervezetnek kell évenként beszámolókat készítenie és azokat közzétenni. Az elmúlt évek beszámolóit itt megnézheti.

                          <><><>

Az örmények mindig vidámak voltak, anekdótáikat Bányai Elemér (Zuboly) gyűjtötte össze. 
E gyűjteményből álljon itt néhány.                         <><><>
Az örmény nép egy sok ezer éves múlttal rendelkező, igen hányattatott sorsú nemzet, amely büszke történelmi múltjára, kultúrájára, hítéletére, zenéjére, hagyományaira. Válogattunk néhány filmet a You Tube-on és ajánljuk az Ön figyelmébe. Kattintson a képekre!

        

Válogasson Ön is az örmény közösségek életéről, zenéjéről, táncairól, csodálatos liturgikus és folklór énekeiből készült filmekből vagy utazzon Örményországba!

                       
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület önkormányzatai 
                        

Információk a 2018 évi választásokról és regisztrációról
 

Nemzetiségi regisztráció szabályai
                         
          
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület módosított ALAPSZABÁLYa és az új BELÉPÉSI NYILATKOZATa 

Az EÖGYKE adatkezelési szabályozása

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesületet támogatja az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma 


Copyright © Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület, 2007 Minden jog fenntartva!